Email: info@aztecastamboek.nl

Dekvoorwaarden Neo


 

Pouwer's Spirit Neo  Dekvoorwaarden 2017

 

    -         Dekgeld voor 2017  AQHA/NQHA, Iberische merrie,s bedraagt  950,00 Euro

              andere rassen in overleg :) 

              (incl 100,- euro korting voor stamboek registratie van het veulen )

    -        AQHA/NQHA merries dienen de 5 panel test te hebben gehad (of vrij zijn dmv de ouders)

    -        Wij dekken uitsluitend KI, vers sperma

 

    -    Dekgeld dient na de1e insemenatie/dekking te worden voldaan.

 

    -    evt stalgeld voor de merrie 5,- euro p/d

    -    inseminator aanwezig (kosten merriehouder)

 

    -    kosten van het vervoer sperma is voor de merriehouder

 

    -    Het dekseizoen is van 15 april tot 15 september

 

   -    Merries jonger dan 3 jaar worden niet gedekt.

 

    -    Zijn er veterinaire kosten noodzakelijk voor de merrie, komen die                        

        voor rekening van de merriehouder

                

    -    Uw merrie dient over een goede gezondheid te beschikken en

        ingeënt te zijn tegen Influenza en Tetanus. Een geldig paspoort  

        dient getoond te kunnen worden

_    Er word max 3 maal sperma geleverd. Bij niet gebleken drachtigheid en na overhandiging van een

        gustverklaring krijgt u het volgende seizoen 50% korting op een dekking

 

AMCCRA registratie stamboek te Mexico

 

The contributions of members and breeders of horses  azteca in European Union are:

 

Cost of Certificate of Genealogical Register: Members  250.00 €  (two hundred and fifty Euros).

Cost Genealogical Register of the Certificate Non-members  300.00 € (three hundred Euros)).

 

Cost: Entry to the Mexican Association of Breeders of Azteca Horses Breed, AC,  300.00 € (three hundred Euros)).

Inspection of the horse : 50,00( fifty Euros).

 

vertaling:

 

De bijdragen van de leden en fokkers van paarden Azteca in de Europese Unie zijn:

 

Kosten registratie in het stamboek: Leden € 250,00 (tweehonderdvijftig euro).

 

Kosten registratie in het stamboek :Niet-leden € 300,00 (driehonderd euro)).

 

Kosten: De toegang tot de Mexicaanse Vereniging van Fokkers van Azteca paarden,

AC,€ 300,00 € (driehonderd euro)).(apto en apta paarden)

 

Inspectie/keuring van het paard: € 50,00 (vijftig euro).excl reiskosten